inquiry
2

Elektwonik Vòt

Pwosesis Vòt Elektwonik pa BMD

solisyon-4

Etap 1. biwo vòt yo louvri

4

Etap 2. Idantifikasyon elektè

5

Etap 3.Distribisyon bilten vòt vid (ak enfòmasyon verifikasyon)

Virtual-Vòt

Etap 4. Mete bilten vòt vid la nan aparèy vòt vityèl la

6

Etap 5. Vote atravè ekran tactile pa BMD

8

Etap 6.Enpresyon bilten vòt

7

Etap 7.ICE100 pou konplete konte vòt an tan reyèl (verifikasyon vòt)

Vòt aksesib

Fonksyon sa a vize pou moun ki gen pwoblèm mobilite ak vizyèl, sa ki pèmèt yo byen kominike avèk ekran tactile, sa ki garanti totalman dwa pou vote pou tout kalite elektè yo.

1

Bouton bray pou votè ki gen pwoblèm vizyèl

2

Bouton kawotchou bay yon santiman manyen mou

3

Votè yo resevwa èd vwa nan chak etap nan pwosesis eleksyon an