inquiry
2

Virtuelno glasanje

Proces elektronskog glasanja od strane BMD-a

rješenja-4

Korak 1. Otvorena biračka mjesta

4

Korak2. Identifikacija birača

5

Korak 3.Distribucija praznih glasačkih listića (sa informacijama o verifikaciji)

Virtuelno glasanje

Korak 4. Ubacite prazan glasački listić u virtuelni uređaj za glasanje

6

Korak 5. Glasanje putem ekrana osjetljivog na dodir od strane BMD-a

8

Korak 6.Štampanje glasačkih listića

7

Korak 7.ICE100 da završi prebrojavanje glasova u realnom vremenu (provjera glasova)

Pristupačno glasanje

Ova funkcija je namijenjena osobama s pokretljivim i oštećenim vidom, omogućavajući im dobru interakciju sa ekranom osjetljivim na dodir, u potpunosti garantirajući pravo glasa za sve vrste birača.

1

Brajeva dugmad za birače sa oštećenjem vida

2

Gumirana dugmad pružaju osjećaj mekog dodira

3

Birači dobijaju glasovne upute u svakom koraku izbornog procesa