inquiry
3

Registracija i verifikacija birača

Najvažnije o registraciji birača

Izbjegavajte lažno glasanje
  • U procesu verifikacije birača, birači daju validne akreditive i biometrijske podatke za verifikaciju, čime se efektivno izbegava surogat verifikacija i glasanje birača u procesu ručne verifikacije.

Izbjegnite pogrešne i ponovljene registracije
  • Na osnovu važećih akreditiva, biometrijskih podataka birača i drugih informacija, uz pomoć funkcije sažimanja sistemskih podataka, može izbjeći pogrešnu registraciju birača, ponovljene registracije birača i potpuno eliminirati te događaje.

Izbjegavajte ponovljeno glasanje
  • Umrežavanje u realnom vremenu može izbjeći ponovljene verifikacije birača i glasanje u različitim mjestima u različito vrijeme.Svaki glasač zapisuje informacije preko servera za validaciju.Nakon ponovne provjere, server daje upit za ponovljeno provjeru valjanosti.