inquiry
2

Bỏ phiếu ảo

Quy trình bỏ phiếu điện tử của EVM

Quy trình bỏ phiếu điện tử của BMD

giải pháp-4

Bước 1. Các điểm bỏ phiếu mở cửa

4

Bước 2. nhận dạng cử tri

5

Bước 3.Phát Phiếu Bầu Trống (có thông tin xác minh)

Bỏ phiếu ảo

Bước 4. Đưa lá phiếu trống vào thiết bị bỏ phiếu ảo

6

Bước5. Biểu quyết thông qua màn hình cảm ứng của BMD

số 8

Bước6.in phiếu bầu

7

Bước7.ICE100 để hoàn thành kiểm phiếu theo thời gian thực (xác minh phiếu bầu)

Bỏ phiếu có thể truy cập

Chức năng này hướng tới đối tượng là người khuyết tật vận động và khiếm thị, giúp họ tương tác tốt với màn hình cảm ứng, đảm bảo đầy đủ quyền bầu cử cho mọi đối tượng cử tri.

1

Nút chữ nổi dành cho cử tri khiếm thị

2

Các nút cao su mang lại cảm giác chạm mềm mại

3

Cử tri nhận được lời nhắc bằng giọng nói ở mỗi bước của quy trình bầu cử