inquiry
3

Regjistrimi dhe verifikimi i votuesve

Pikat kryesore të regjistrimit të votuesve

Shmangni votën e rreme
  • Në procesin e verifikimit të zgjedhësve, votuesit japin kredenciale të vlefshme dhe informacion biometrik për verifikim, gjë që shmang efektivisht verifikimin zëvendësues dhe votimin e votuesve në procesin e verifikimit manual.

Shmangni regjistrimin e gabuar dhe të përsëritur
  • Bazuar në kredencialet e vlefshme, informacionin biometrik të votuesve dhe informacione të tjera, me ndihmën e funksionit të përmbledhjes së të dhënave të sistemit, mund të shmangë regjistrimin e gabuar të votuesve, regjistrimin e përsëritur të votuesve dhe të eliminojë plotësisht ato ngjarje.

Shmangni votimin e përsëritur
  • Rrjetëzimi në kohë reale mund të shmangë verifikimin e përsëritur të votuesve dhe votimin në zona të ndryshme në kohë të ndryshme.Çdo votues regjistron informacionin përmes serverit të vlefshmërisë.Pas verifikimit përsëri, serveri jep një kërkesë të verifikimit të përsëritur.