inquiry
banner1
banner2
banner3

Dünýäde öňdebaryjy saýlaw
Tehnologiýa üpjün ediji

Elektron saýlawlar üçin global öňdebaryjy üpjünçi, global sanly demokratiýa çözgüdiniň tarapdary we serhetsiz akylly saýlawlaryň hyzmatdaşy.Esasan hökümet we kärhanalara maglumat esasly elektron saýlawlar barada toplumlaýyn çözgütler, degişli önümler we tehniki hyzmatlar berýär.

 • Saýlaw üçin önümiň doly ugry

  Saýlaw üçin önümiň doly ugry

  “Integelec” çuňňur tehnologiýa toplady we önüm çyzgysy dünýädäki awtomatiki saýlawlar bilen ýurtlaryň aglaba böleginiň isleglerini kanagatlandyryp bilýän dünýädäki esasy awtomatlaşdyryş tehnologiýalaryny öz içine alýar.
  Has köp
 • Müşderiniň gatnaşmagy bilen özleşdirilen dizaýn

  Müşderiniň gatnaşmagy bilen özleşdirilen dizaýn

  “Integelec” -iň saýlaw prosesine çuňňur düşünmegi, özleşdirmek ukybynyň ýokary derejesini üpjün edýär we umumy / uniwersal saýlaw tehnologiýasy saýlaw ulgamyňyza laýyk gelmeýän mahaly ýöriteleşdirilen hyzmatlary berip biler.
  Has köp
 • Dünýä derejesindäki şekil tanamak tehnologiýasy

  Dünýä derejesindäki şekil tanamak tehnologiýasy

  “Integelec”, her bir saýlawy takyklyk bilen ele almak üçin saýlawda şekil tanamak we “Machine vision” tehnologiýasyny ulanmakda baý tejribelere eýe.AI / Machine görüş tehnologiýasy bilen utgaşyp, täzeliklerimiz dürli saýlaw ulgamlaryna laýyk gelýär.
  Has köp
wideobg

Portfolio

Saýlaw etabynyň her tapgyrynda kömek ediň

Saýlaw çözgütleri

Her sanly saýlaw üçin esger