inquiry
trang_head_Bg2

Quét quang đếm khu vực

Quét quang đếm khu vực

giải pháp-4

Bước 1. Cử tri vào điểm bỏ phiếu

s-2

Bước 2.Xác minh cử tri

s-3

Bước 3.Phân phối phiếu bầu

s-4

Bước 4.Đánh dấu phiếu bầu

s-5

Bước5.Việc bỏ phiếu ICE100 được hoàn thành và tính theo thời gian thực tại thiết bị ICE100

s-6

Bước 6. In biên lai

 

Máy kiểm phiếu theo khu bầu cử làm tăng độ chính xác, hiệu quả và tính minh bạch của việc kiểm phiếu trong khi vẫn duy trì lá phiếu giấy làm đầu vào cuối cùng cho quá trình kiểm toán.

Cử tri chỉ cần đánh dấu lựa chọn của mình trên lá phiếu giấy.Các lá phiếu có thể được đưa vào máy đếm khu bầu cử theo bất kỳ hướng nào và có thể đọc đồng thời cả hai mặt, tối ưu hóa quy trình bỏ phiếu và kiểm phiếu.

Điểm nổi bật

Tránh bỏ phiếu quá mức
  • Một mã số nhận dạng duy nhất có thể được thêm vào mặt sau của lá phiếu để đảm bảo rằng thiết bị chỉ có thể đọc lá phiếu một lần.

Công nghệ nhận dạng hình ảnh
  • Khả năng chụp ảnh mạnh mẽ và khả năng chịu lỗi nhận dạng hoàn hảo thông tin điền trên phiếu bầu.

Từ chối những lá phiếu bất hợp pháp
  • Đối với những lá phiếu không xác định được (phiếu không điền, phiếu bẩn, v.v.) hoặc phiếu không được điền theo quy định bầu cử (chẳng hạn như bỏ phiếu quá mức), thiết bị PCOS sẽ tự động trả lại để đảm bảo tính hợp lệ của phiếu bầu.

Phát hiện chồng chéo siêu âm
  • Công nghệ phát hiện chồng phiếu siêu âm sẽ tự động phát hiện và ngăn chặn việc đưa nhiều lá phiếu vào thiết bị cùng một lúc, gấp giấy phiếu và các sai phạm khác để đảm bảo tính chính xác của việc kiểm phiếu.